Волочиське КП ТМ "Тепловик"
     офіційний сайт

Тарифи на центральне опалення та  гаряче водопостачання  Волочиського КПТМ “Тепловик”

Волочиське КП ТМ “Тепловик”

———————————————————————————————–

ТАРИФИ

на послуги з централізованого опалення та  теплову енергію для всіх категорій споживачів  по ВКПТМ “Тепловик”
у відповідності до Рішення Виконавчого комітету Волочиської міської ради
від 28 листопада 2018 року № 570.

Одиниця виміру

Тариф

Тариф для населення 

Централізоване опалення за 1 м2 загальної площі (на протязі опалювального сезону) для споживачів, що не користуються будинковим лічильниками теплоенергії

грн.

53,13

Централізоване опалення по лічильнику за 1 Гкал

грн.

1856,59

 

Тариф для бюджетних організацій

Теплова енергія , за 1 Гкал

грн.

1811,78

Тариф для інших споживачів

Теплова енергія, за 1 Гкал грн. 1811,78

Рішення виконавчого комітету Волочиської ОТГ №570 від 27.11.2018 року
“Про встановлення тарифів на теплову енергію та послуги централізованого опалення для населення та інших категорій споживачів ВКПТМ “Тепловик”

Читати далі

———————————————————————————————-

 

12.10.2017

Рішення № 509 від 06.10.2017 року про затвердження тарифів

Рішення № 509 від 06.10.2017 року
про затвердження тарифів на теполову енергію та послуги централізованого опалення для насерення та інших категорій споживачів ВКП ТМ “Тепловик”

Читати далі

——————————————————————————————-

03.04.2017

Розрахунок розміру плати за теплоенергію у відповідності до фактичної температури зовнішнього повітря за березень 2017 року по ВКПТМ “Тепловик”, м. Волочиськ

  1. Згідно Постанови КМУ № 865 від 30.11.2016 року  запроваджується порядок проведення розрахунку вартості послуги з централізованого опалення на підставі середньозважених для відповідного населеного пункту показників споживання теплової енергії поточного розрахункового періоду, виставлених споживачам згідно з показниками будинкових засобів обліку теплової енергії.

Розмір щомісячної плати за послугу з централізованого опалення для населення у разі відсутності засобів обліку теплової енергії визначається як співвідношення загального обсягу споживання теплової енергії будинковими засобами обліку теплової енергії до відповідної загальної опалювальної площі будинків із лічильниками.

За березень 2017 року:

-        Загальна площа будинків із лічильниками – 153063,11 м2

-        Загальний обсяг Гкал по лічильникам – 1875,0673

-        Вартість 1 Гкал – 1396,56 грн.

 

1875,0673 / 153063,11 = 0,012250281 Гкал/м2

0,012250281 * 1396,56 = 17,11 грн.*м2

Нарахування за теплоенергію з 01.03.17 року по 21.03.2017 року складе:

17,11 / 31 день * 21 день = 11,59 грн.*м2

 

  1. Згідно Постанови КМУ № 156 від 16.03.2017 року (вступило в дію з 22.03.17 р.) запроваджується порядок проведення перерахунку вартості послуги з централізованого опалення залежно від температури зовнішнього повітря та середньорічної температури по населеному пункту.

Розмір щомісячної плати за послугу з централізованого опалення для населення у разі відсутності засобів обліку теплової енергії визначається за формулою:

П = Т0 * S * Ki * (nфі / ni)

Де Т0 – тариф на послугу, грн../м2 – 38,75 грн./м2 згідно Постанови №1101 від 09.06.16 р.

S – опалювальна площа споживача, м2

Кі – коефіцієнт, що враховує відхилення фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від врахованих під час розрахунку діючого тарифу в і-му місяці.

nфі – фактична кількість діб надання послуги у розрахунковому місяці – 10 днів

ni – календарна кількість днів в місяці – 31 день

Кі = qфакт / qн = 0,013263 / 0,02846 =0,466

Де

qн – норма втрати теплової енергії в розрахунковому місяці, яка врахована у встановленому тарифі

qн = q * ni / N = 0,168 * 31 / 183 = 0,02846 Гкал*м2

де q – річна витрата теплової енергії на опалення 1 кв.м площі, що врахований в тарифі – 0,168 Гкал*м2

          ni – тривалість опалювального періоду у розрахунковому місяці – 31 днів

N – загальна тривалість опалювального сезону, яка врахована у тарифі – 183 дня

qфакт – фактична розрахункова витрата тепла на опалення 1 кв. метра опалювальної площі у розрахунковому місяці

qфакт = qni * (tвн – tср оф і) * nфі / (ni * (tвн – tср ос)) = 0,02846*(18 – (-0,1))*10/(31*(18-(+5,6)) = 0,02846*18,1*10/(31*12,4) = 0,013263

де qн = 0,02846

tвн – середня розрахункова температура внутрішнього повітря у приміщеннях +18

tср ос – середня температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон для відповідного населеного пункту, яка врахована в тарифі – по Хмельницькій області –-0,10С (ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»)

nфі – фактична кількість діб надання послуг в розрахунковому місяці – 10 днів

tср офі – середня фактична температура зовнішнього повітря в розрахунковому місяці. – для березня 2017 року згідно листа Тернопільського обласного центру з гідрометеорології №______________ від 01.03.2017 р. середньомісячна температура за березень 2017 року становила +5,60С.

ni – календарна кількість днів в розрахунковому місяці – 31 день

Тариф з 22.03.17 р. по 31.03.17 р. складе:

38,75 * 0,466* (10/31) = 5,83 грн.*м2

 

Повний розмір плати за березень становить:

11,59 + 5,83 = 17,42 грн. за 1 м2

 

Бухгалтерам по розрахунках з населенням провести нарахування сплати за теплоенергію за період з 01.03.17 р. по 31.03.17 р. в розмірі 17,42 грн.*м2

Економіст Бородовська О.А.

 

———————————————————————

05.12.2016

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 ПОСТАНОВА

02.12.2016  № 2126

Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП

 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статей 5, 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2016 року № 377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2016 року за № 835/28965, Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, затвердженої постановою НКРЕКП від 31 березня 2016 року № 528, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за №993/29123, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. У постановах Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:

85) від 30 квітня 2015 року № 1463 «Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім населення) Волочиському КПТМ «Тепловик»:

у пункті 1:

в абзацах другому та четвертому цифри «1204,22» замінити цифрами «1376,22»;

в абзаці третьому цифри «733,30» замінити цифрами «734,68»;

додаток до постанови викласти в новій редакції, наведеній у  додатку 85.

Додаток

Структура тарифів на теплову енергію
Волочиського комунального підприємства теплових мереж «Тепловик»

Без ПДВ
№з/п
Наймену-вання показників
Для потреб бюджетних установ
Для потреб інших споживачів
Для потреб релігійних органі-зацій
тис. грн
грн/
Гкал
тис. грн
грн/
Гкал
грн/
Гкал
1
2
3
4
5
6
7
1
Повна собівартість, у т.ч.:
9 317,87
1369,19
3 281,40
1369,19
736,68
1.1
витрати на паливо, у т. ч.:
8 037,92
1181,11
2 830,64
1181,11
548,60
1.1.1
природ-ний газ
8 037,92
1181,11
2 830,64
1181,11
548,60
1.1.2
інше паливо
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
витрати на покупну теплову енергію
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
собі-вартість вироб-ництва теплової енергіївласних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
витрати на електро-енергіюбез потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ
432,82
63,60
152,42
63,60
63,60
1.5
транспортування теплової енергії мережами інших під-приємств
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6
витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ
693,19
101,86
244,11
101,86
101,86
1.7
амортизаційні відра-хуваннябез потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ
64,58
9,49
22,74
9,49
9,49
1.8
інші витрати собі-вартостібез потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ
89,37
13,13
31,47
13,13
13,13
2
Витрати на покриття втрат
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Розрахунковий прибуток, у т. ч.:
47,85
7,03
16,85
7,03
0,00
3.1
податок на прибуток
8,61
1,27
3,03
1,27
0,00
3.2
на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)
39,24
5,77
13,82
5,77
0,00
3.3
інше використання прибутку  (прибуток у тарифах на вироб-ництво ТЕЦ, ТЕС, КГУ)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Вартість  теплової енергії за відповідними тарифами
9 365,73
1376,22
3 298,25
1376,22
736,68
5
Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал
1376,22
1376,22
6
Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал
6 805,40
2 396,60
7
Рівень рентабел-ності, %
0,51
0,51
0,51
0,51
0,00

——————————————————————————————–

05.12.2016

Розрахунок розміру плати за теплоенергію за листопад 2016 року

Згідно Постанови КМУ № 865 від 30.11.2016 року запроваджується порядок проведення розрахунку вартості послуги з централізованого опалення на підставі середньозважених для відповідного населеного пункту показників споживання теплової енергії поточного розрахункового періоду, виставлених споживачам згідно з показниками будинкових засобів обліку теплової енергії.

Розмір щомісячної плати за послугу з централізованого опалення для населення у разі відсутності засобів обліку теплової енергії визначається як співвідношення загального обсягу споживання теплової енергії будинковими засобами обліку теплової енергії до відповідної загальної опалювальної площі будинків із лічильниками. За листопад 2016 року:

Загальна площа будинків із лічильниками – 157793,91 мЗагальний обсяг Гкал по лічильникам – 3406,5736

Вартість 1 Гкал – 1396,56 грн.

3406,5736 / 157793,91 = 0,021588752 Гкал/м0,021588752 * 1396,56 = 30,15 грн.*м2

Бухгалтерам по розрахунках з населенням провести нарахування сплати за теплоенергію за період з 01.11.16 р. по 30.11.16 р. в розмірі 30,15 грн.* м2

Економіст Бородовська О.А.

——————————————————————————————–

03.11.2016

ВКПТМ „Тепловик” повідомляє споживачів, про зміну тарифів для бюджетних організацій, госпрозрахункових підприємств та інших споживачів на теплову енергію з 01.10.2016 року:

 

ТАРИФИ*

На теплову енергію для  бюджетних організацій, госпрозрахункових підприємств та інших споживачів  по ВКПТМ “Тепловик”

Одиниця виміру

Тариф з ПДВ

Тарифи для бюджетних організацій  

Центральне опалення за 1 Гал (по лічильнику)

грн.

1445,064

 

Тарифи для госпрозрахункових організацій та інших споживачів

Центральне опалення за 1 Гал (по лічильнику)

грн.

1445,064

 

*Тарифи встановлено відповідно по Постанови Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг  № 1757 від 29.09.2016  року.  Постанова розміщена на сайті НКРЕ за адресою: http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=21759


08.07.2026

ВКПТМ „Тепловик” повідомляє споживачів, про зміну тарифів для всіх споживачів на теплову енергію з 01.07.2016 року:

ТАРИФИ*

На послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню  ВКПТМ “Тепловик”

Одиниця виміру

Тариф з ПДВ

Тарифи для населення  

Централізоване опалення по лічильнику за 1 Гкал

грн.

1396,56

Централізоване опалення без лічильника за 1 м2

Грн.

38,75

Централізоване постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників до систем гарячого водопостачання за 1 м3

Грн.

83,74

Централізоване постачання гарячої води за відсутності рушникосушильників  за 1 м3

Грн.

78,10

 

*Тарифи встановлено відповідно по Постанови Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг  № 1101 від 09.06.2016  року, вступили в дію з 01.07.2016 р. Постанова розміщена на сайті НКРЕ за адресою: www.nerc.gov.ua/index.php?id=20604

 

ТАРИФИ*

На теплову енергію для  бюджетних організацій, госпрозрахункових підприємств та інших споживачів  по ВКПТМ “Тепловик”

Одиниця виміру

Тариф з ПДВ

Тарифи для бюджетних організацій  

Центральне опалення за 1 Гал (по лічильнику)

грн.

1368,684

 

Тарифи для госпрозрахункових організацій та інших споживачів

Центральне опалення за 1 Гал (по лічильнику)

грн.

1368,684

 

*Тарифи встановлено відповідно по Постанови Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг  № 782 від 05.05.2016  року.  Постанова розміщена на сайті НКРЕ за адресою: www.nerc.gov.ua/index.php?id=20132

 

Шановні громадяни!

Просимо Вас звернутись за призначенням субсидії. Отримання субсидії дозволить Вам менше сплачувати за житлово-комунальні послуги. Отримана субсидія не повертається у разі продажу або дарування житла. Субсидія призначається виходячи із соціальних нормативів споживання послуг і не повертається у разі економного споживання послуг, а може бути використана як оплата послуг, у тому числі обов’язкової частки платежу, на наступні розрахункові періоди. Доцільно звернутись за призначенням субсидії до початку опалювального періоду з метою своєчасного її призначення до отримання збільшених платежів за послуги в опалювальний період

Адміністрація ВКПТМ «Тепловик»

——————————————————————————————–

20.02.2016

ВКПТМ „Тепловик” повідомляє споживачів, про зміну тарифів для бюджетних організацій та інших споживачів на теплову енергію з 01.02.2016 року:

 

ТАРИФИ*

На теплову енергію для  бюджетних організацій, госпрозрахункових підприємств та інших споживачів  по ВКПТМ “Тепловик”

Одиниця виміру

Тариф

Тарифи для бюджетних організацій  

Центральне опалення за 1 Гал (по лічильнику)

грн.

1615,12

 

Тарифи для госпрозрахункових організацій та інших споживачів

Центральне опалення за 1 Гал (по лічильнику)

грн.

1615,12

*Тарифи встановлено відповідно по Постанови Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг  №54 від 28.01.2016  року.

——————————————————————————————–

16.01.2016

Розрахунок розміру зменшення плати
за теплоенергію
у відповідності до фактичної температуризовнішнього повітря за грудень 2015 року по ВКПТМ “Тепловик”, м. Волочиськ

Читати далі

 ——————————————————————————————–

ТАРИФИ*

На теплову енергію для  бюджетних організацій, госпрозрахункових підприємств та інших споживачів  по ВКПТМ “Тепловик”

ВКПТМ „Тепловик” повідомляє споживачів, про зміну тарифів для бюджетних організацій та інших споживачів на теплову енергію з 01.11.2015 року:

Одиниця виміру

Тариф

Тарифи для бюджетних організацій  

Центральне опалення за 1 Гал (по лічильнику)

грн.

1678,99

 

Тарифи для госпрозрахункових організацій та інших споживачів

Центральне опалення за 1 Гал (по лічильнику)

грн.

1678,99

*Тарифи встановлено відповідно по Постанови Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг  № 2690 від 29.10.2015  року.

Шановні громадяни!

Урядом внесено зміни до державних соціальних нормативів споживання

житлово-комунальних послуг

 

З листопада 2015 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 842, якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування», якою, у свою чергу, затверджено соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, в межах яких надаються пільги та житлові субсидії населенню.

Згідно із новоприйнятими змінами встановлено:

-     диференційовані за періодами часу обсяги електричної енергії у разі використання її для індивідуального опалення;

-    соціальний норматив на теплову енергію у разі використання її для централізованого опалення (теплопостачання) для абонентів, житлові будинки яких обладнані будинковими та/або квартирними приладами обліку;

-   коригуючі коефіцієнти для розрахунку витрат теплової енергії, електричної енергії, природного газу та інших видів палива на потреби опалення для 1-2-поверхових, 3-4-поверхових будівель та будівель на 5 і більше поверхів в розрізі регіонів України;

-  соціальні нормативи користування послугами з вивезення рідких побутових відходів.

Звертаємо увагу, що зміни державних соціальних стандартів в умовах опалювального сезону 2015-2016 років торкнуться, в першу чергу:

1)    споживачів, які проживають у житлових будинках, в яких розташовано дві чи більше квартири та використовують природний газ для індивідуального опалення;

2)    споживачів, що проживають у 3-4 поверхових житлових будинках та будинках 5 і більше поверхів, з централізованим опаленням та ті, які використовують природний газ чи електричну енергію для індивідуального опалення;

3)    споживачів, будинки чи квартири яких оснащено приладами обліку.

Доводим до Вашого відома про необхідність звернення до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення з метою уточнення даних щодо поверховості будинків для перерахунку житлових субсидій, оскільки поверховість будинків безпосередньо впливає на розмір соціальної допомоги.

 

     За додатковою інформацією звертайтеся до Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації за тел. (0382) 65-97-87, 65-12-84 та до місцевих управлінь соціального захисту населення

Адміністрація ВКПТМ «Тепловик»


 

ВКПТМ „Тепловик” доводить до відома мешканців  м. Волочиськ що:

з 01 травня 2015 року змінюються тарифи на теплову енергію для населення, а саме:

ТАРИФИ*

На теплову енергію для населення  по ВКПТМ “Тепловик”

Одиниця виміру

Тариф

Тарифи для населення  

Централізоване опалення по лічильнику за 1 Гкал

грн.

723,21

Централізоване опалення без лічильника за 1 м2

Грн.

20,07

Централізоване постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників до систем гарячого водопостачання за 1 м3

Грн.

43,53

Централізоване постачання гарячої води за відсутності рушникосушильників  за 1 м3

Грн.

40,62

 

*Тарифи встановлено відповідно по Постанови Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг  № 1171 від 31.03.2015  року, вступають в дію з 01.05.2015 р.

_______________________________________________

 

ВКПТМ „Тепловик” доводить до відома мешканців  м. Волочиськ що:

1)    з 01 квітня 2015 року  змінено тарифи на теплову енергію для бюджетних та госпрозрахункових споживачів, а саме:

ТАРИФИ*

На теплову енергію для  бюджетних організацій, госпрозрахункових підприємств та інших споживачів  по ВКПТМ “Тепловик”

Одиниця виміру

Тариф

Тарифи для бюджетних організацій  

Центральне опалення за 1 Гал (по лічильнику)

грн.

1822,74

 

Тарифи для госпрозрахункових організацій та інших споживачів

Центральне опалення за 1 Гал (по лічильнику)

грн.

1822,74

*Тарифи встановлено відповідно по Постанови Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг  № 1101 від 31.03.2015  року

 

_______________________________________________

 

ВКПТМ „Тепловик” доводить до відома мешканців  м. Волочиськ що:

1)    з 01 березня 2015 року  змінено тарифи на теплову енергію для бюджетних та госпрозрахункових споживачів, а саме:

ТАРИФИ*

На теплову енергію для  бюджетних організацій, госпрозрахункових підприємств та інших споживачів  по ВКПТМ “Тепловик”

Одиниця виміру

Тариф

Тарифи для бюджетних організацій  

Центральне опалення за 1 Гал (по лічильнику)

грн.

2114,34

 

Тарифи для госпрозрахункових організацій та інших споживачів

Центральне опалення за 1 Гал (по лічильнику)

грн.

2114,34

*Тарифи встановлено відповідно по Постанови Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг  № 362 від 27.02.2015  року

 

2)   з 01 квітня 2015 року змінюються тарифи на теплову енергію для населення, а саме:

ТАРИФИ*

На теплову енергію для населення  по ВКПТМ “Тепловик”

Одиниця виміру

Тариф

Тарифи для населення  

Теплова енергія за 1 Гкал

грн.

703,25

*Тарифи встановлено відповідно по Постанови Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг  № 620 від 03.03.2015  року, вступають в дію з 01.04.2015 р.

 

Тарифи на послугу з централізованого опалення для населення буде повідомлено пізніше, після ухвалення їх Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

    Адміністрація ВКПТМ «Тепловик»

Шановні громадяни!

 

Урядом внесено зміни до державних соціальних нормативів споживання

житлово-комунальних послуг

 

З листопада 2015 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 842, якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування», якою, у свою чергу, затверджено соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, в межах яких надаються пільги та житлові субсидії населенню.

Згідно із новоприйнятими змінами встановлено:

-     диференційовані за періодами часу обсяги електричної енергії у разі використання її для індивідуального опалення;

-        соціальний норматив на теплову енергію у разі використання її для централізованого опалення (теплопостачання) для абонентів, житлові будинки яких обладнані будинковими та/або квартирними приладами обліку;

-        коригуючі коефіцієнти для розрахунку витрат теплової енергії, електричної енергії, природного газу та інших видів палива на потреби опалення для 1-2-поверхових, 3-4-поверхових будівель та будівель на 5 і більше поверхів в розрізі регіонів України;

-        соціальні нормативи користування послугами з вивезення рідких побутових відходів.

 

Звертаємо увагу, що зміни державних соціальних стандартів в умовах опалювального сезону 2015-2016 років торкнуться, в першу чергу:

1)    споживачів, які проживають у житлових будинках, в яких розташовано дві чи більше квартири та використовують природний газ для індивідуального опалення;

2)    споживачів, що проживають у 3-4 поверхових житлових будинках та будинках 5 і більше поверхів, з централізованим опаленням та ті, які використовують природний газ чи електричну енергію для індивідуального опалення;                                                                 

3)    споживачів, будинки чи квартири яких оснащено приладами обліку.

 

Доводим до Вашого відома про необхідність звернення до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення з метою уточнення даних щодо поверховості будинків для перерахунку житлових субсидій, оскільки поверховість будинків безпосередньо впливає на розмір соціальної допомоги.

 

     За додатковою інформацією звертайтеся до Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації за тел. (0382) 65-97-87, 65-12-84 та до місцевих управлінь соціального захисту населення

 

Адміністрація ВКПТМ «Тепловик»

Пошук по сайту
Фінансова звітність
Звіт про фінансовий стан за 2020 рік.

Читати далі »
Звіт про фінансовий стан за 2019 рік.

Читати далі »
Звіт про фінансовий стан за 2018 рік.

Читати далі »
Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2017 року

Читати далі »
Житлові субсидії 2018
з 1 травня 2018 року впроваджено новий порядок надання житлових субсидій та передбачено призначення субсидії на наступний період лише на підставі нових заяв про призначення житлової субсидії і декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, якщо у складі домогосподарства є:

Читати далі »