Волочиське КП ТМ "Тепловик"
     офіційний сайт

Волочиське комунальне підприємство теплових мереж “Тепловик”

Teplovuk2

Відповідно до Наказу № 19 від 31.03.92 р. по «Хмельницьктеплокомуненерго» Волочиський участок теплових мереж «Тепловик» було виділено в самостійне підприємство з повним балансом та згідно Рішення № 50 від 25.03.92 р. про державну реєстрацію підприємства йому надано статус Волочиського малого підприємства «Тепловик». Пізніше підприємство було переіменовано у Волочиське комунальне підприємство теплових мереж «Тепловик».

Основним завданням підприємства є надійне та безперебійне постачання теплової енергії та гарячої води споживачам.

Для реалізації цих завдань персонал підприємства організовує контроль за роботою обладнання котелень, теплових пунктів та тепломереж шляхом цілодобового, позмінного чергування оперативного персоналу, забезпечує якісну роботу обладнання відповідно до режимних карт, проводить систематичний аналіз надійності і економічності роботи обладнання, розробляє та впроваджує заходи щодо підвищення надійності та економічності роботи обладнання, яке встановлено на підприємстві.


 

Структура Волочиського комунального підприємства
теплових мереж “Тепловик”

Волочиське КП ТМ "Тепловик"


Підрозділи підприємства

s_007Абонентський відділКотельня по вулиці Пушкіна, 7аКотельня по вулиці Незалежності, 68/1 


           Адміністрація                Абонвідділ               Пушкіна, 7а             Незалежності,68

Котельня по вулиці Уральських танкістів, 1Котельня по вулиці Заводська, 12 гЦТП по вулиці Незалежності, 40/1

Котельня по вулиці Шевченка, 366

 

 

 


            Ур. танкістів 1б           Заводська, 12г        Незалежності, 40/1       Шевченка, 36б


Наше підприємство розташоване на території міста Волочиськ (вул. Пушкіна, 7-а), є самостійним підприємством з організаційною структурою: адміністративно-розрахунковий відділ; дільниця №1; дільниця №2. Експлуатація зовнішніх теплотрас, теплових пунктів забезпечується цими двома дільницями.

Волочиське КП ТМ "Тепловик" Капітальні і поточні ремонти здійснюються силами працівників підприємства із залученням підрядних організацій.
Кількісний та якісний склад персоналу підприємства, розрахований відповідно до чинного законодавства, встановлюється Штатним розписом і складає, в середньому, 65 чол., з них 46 чол. зайнятих на експлуатації та ремонті обладнання котельних, теплових пунктів та теплових мереж.

Волочиське КП ТМ "Тепловик"

В складі підприємства існує тран­спортний відділ зі спеціальною тех­нікою: – вантажні автомобілі – 2 од.;
-  автомобілі для перевезення лю­дей – 1 од.;
- трактори та екскаватори – 3 од.;
- спеціальні машини – 1 од.;
- гідропідйомники – 1 од.;
- крани автомобільні – 1 од;
- пересувні зварювальні агрегати – 1 од.

Волочиське КП ТМ "Тепловик"

В складі підприємства є також токарний та слюсарний цехи з вер­статами.

На території дільниці № 1 (вул. Пушкіна, 7-а) існують гаражні бокси для автотранспорту, складські при­міщення для зберігання матеріалів, майстерня для поточних ремонтів.

Волочиське КП ТМ "Тепловик"

Для персоналу підприємства об­ладнано побутові приміщення. Чер­говий персонал ВКПТМ «Тепловик» здійснює взаємодію зі службами міс­та, споживачами, аварійними служ­бами згідно чинного законодавства та інструкцій.

Волочиське КП ТМ "Тепловик"

ВКПТМ «Тепловик» здійснює та­кож подачу гарячої води для спо­живачів відповідно до графіків, ін­струкцій та ПТЕ.

На балансі підприємства перебу­вають 8 котелень сумарною потуж­ністю 45,58 Гкал/год, 7 теплових пунктів та 20 км теплових мереж центрального опалення та гарячого водопостачання.

Волочиське КП ТМ "Тепловик"

Середнє навантаження житлово-комунального сектору складає 65,61 Гкал/год, в т.ч. 41,69 Гкал/год на­вантаження невпорядкованого жит­лового фонду. ВКПТМ «Тепловик» обслуговує 4008 споживачів, в т.ч.: населен­ня – 3885; бюджетні установи – 26; інші споживачі – 97 з розрахунковим обсягом споживання теплової енергії – 40,2 тис. Гкал.

Волочиське КП ТМ "Тепловик"

На 96 об’єктах встановлено лі­чильники теплоенергії, що складає 80 % від загальної кількості об’єктів теплопостачання. Межі обслуговування ділянок те­плотраси між ВКПТМ «Тепловик» та споживачами згідно «Правил техніч­ної експлуатації теплових мереж» є: -  для житлового фонду – розді­лові засувки індивідуального входу теплової мережі до житлового бу­динку; -  для організацій, підприємств та інших споживачів – згідно угоди на теплопостачання.

Наше підприємство готове до співпраці з постачальниками енергоефективного обладнання, оскільки нашою основною метою є стабільне, доступне та якісне тепло­постачання міста Волочиськ Хмель­ницької області.

Наше підприємство готове до співпраці з постачальниками енергоефективного обладнання, оскільки нашою основною метою є стабільне, доступне та якісне тепло­постачання міста Волочиськ Хмель­ницької області.

На 96 об’єктах встановлено лі­чильники теплоенергії, що складає 80 % від загальної кількості об’єктів теплопостачання. Межі обслуговування ділянок те­плотраси між ВКПТМ «Тепловик» та споживачами згідно «Правил техніч­ної експлуатації теплових мереж» є: -  для житлового фонду – розді­лові засувки індивідуального входу теплової мережі до житлового бу­динку; -  для організацій, підприємств та інших споживачів – згідно угоди на теплопостачання.

Пошук по сайту
Фінансова звітність
Звіт про фінансовий стан за 2020 рік.

Читати далі »
Звіт про фінансовий стан за 2019 рік.

Читати далі »
Звіт про фінансовий стан за 2018 рік.

Читати далі »
Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2017 року

Читати далі »
Житлові субсидії 2018
з 1 травня 2018 року впроваджено новий порядок надання житлових субсидій та передбачено призначення субсидії на наступний період лише на підставі нових заяв про призначення житлової субсидії і декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, якщо у складі домогосподарства є:

Читати далі »