Волочиське КП ТМ "Тепловик"
     офіційний сайт

 

ВОЛОЧИСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «ТЕПЛОВИК» ВОЛОЧИСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ВКПТМ «ТЕПЛОВИК» на 2016 рік.
М. Волочиськ 2015 р.

 

ЗМІСТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Розділ 1. Вступ

1.1. Мета розробки інвестиційної програми………………………………………………………………………………….. 3

1.2. Загальна інформація про теплопостачальне підприємство…………………………………………………………….3

Розділ 2. Висновки

2.1. Загальна оцінка існуючого стану систем теплопостачання…………………………………………………………. 7

2.2. Висновок щодо необхідності впровадження інвестиційної
програми………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

2.3. Фінансове забезпечення інвестиційної програми та тарифи на

теплопостачання……………………………………………………………………………………………………………………… 8

Розділ 3. Обгрунтування інвестиційних витрат

3.1. Мета програми……………………………………………………………………………………………………………………..8

3.2. Опис інвестиційної програми………………………………………………………………………………………………… 9

3.2.1. Транспортування теплової енергії ……………………………………………………………………………………………….  9

3.2.1.1. Реконструкція теплової мережі по вул. Пушкіна до ж/б Пушкіна 14……………………………………………..9

3.2.1.2. Реконструкція інженерних вводів багатоквартирних будинків

комерційними засобами обліку теплової енергії в м. Волочиськ (25 шт.)…….…………………………………………13

Розділ 4. Організаційний план та узагальнюючі дані інвестиційної програми…………………………………….. 15

Додатки:

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми (додаток 3)

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми (Додаток 4) 

  Відкрити Додаток 4 (339.5 Кб, 579 скачиваний)

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців (Додаток 5) 

  Відкрити Додаток 5 (315.2 Кб, 526 скачиваний)

План витрат за джерелами фінансування на виконання Інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців (Додаток 6) 

  Відкрити Додаток 6 (189.7 Кб, 512 скачиваний)

Узагальнена характеристика об’єктів теплопостачання ВКПТМ “Тепловик” (Додаток 7)

Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних (Додаток 8)

 

Розділ 1. ВСТУП

Розділ 1.1. Мета розробки інвестиційної програми

Головною метою програми є зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, в першу чергу природного газу (який імпортується в Україну), за рахунок реконструкції системи теплопостачання об’єктів міста Волочиськ.

Основним напрямком реконструкції є заміна та модернізація обладнання котелень та теплових мереж, технічне  переоснащення житлових  будинків  з  встановленням  приладів  обліку  теплової енергії та лічильників теплоенергії на теплогенеруючих джерелах. Це дозволить зменшити втрати при виробництві, транспортуванні та постачанні теплової енергії, а також зменшити поточні експлуатаційні витрати. В результаті реалізації заходів інвестиційної програми буде досягнуто  підвищення ефективності використання палива, яке в свою чергу, приведе до зменшення рівня викидів парникових газів.

Інвестиційна  програма  Волочиського комунального  підприємства  теплових мереж «Тепловик»  на  2016  рік  розроблена  на підставі  Постанови «Про  затвердження  Правил  користування  тепловою  енергією»  від  3.10.2007 року, наказ «Про  затвердження  Правил  користування  системами  централізованого  комунального  водопостачання  та  водовідведення  в  населених пунктах  України»  від 27.06.2008 року №190, Постанова  «Про  затвердження  Правил  надання  послуг з  централізованого  опалення, постачання  холодної  та  гарячої води  і  водовідведення   та  типового  договору  про  надання  послуг  з  централізованого  опалення, постачання  холодної  та  гарячої  води і  водовідведення  від   21.07.2005 року  №630.

В  основу  Інвестиційної  програми  ВКПТМ «Тепловик»  покладені  наступні  документи:

-          Енерго- та екологоефективна Схема  теплопостачання  міста Волочиськ, яка затверджена  рішенням  Волочиської  міської  ради  від  22.04.2010 року  №180;

-          Програма  соціально-економічного  розвитку  міста  Волочиськ на  2014 рік  від  19.02.2014 року  №6;

-          Збірник інвестиційних проектів модернізації системи теплопостачання міста Волочиська.

-          Інвестиційна програма ВКПТМ «Тепловик» на 2015 рік

Розділ 1.2. Загальна інформація про теплопостачальне підприємство

Повна назва підприємства – Волочиське комунальне підприємство теплових мереж «Тепловик». Скорочене найменування підприємства – ВКПТМ «Тепловик».

Значна частина міста Волочиськ охоплена мережею системи централізованого теплопостачання. Вся система належить підприємству ВКПТМ “Тепловик”, яке є власністю міської громади м. Волочиськ, підпорядковане Виконавчому комітету Волочиської міської Ради. ВКПТМ «Тепловик» початково було створене у вигляді Волочиського госпрозрахункового участку об’єднаних котелень та теплових мереж при Хмельницькому управлінні об’єднаних котелень та теплових мереж 01.07.1975 року. Підставою для створення підприємства був наказ Хмельницького обласному управлінню житлового господарства від 01.07.1975 року. 31.03.1998 року підприємство було реорганізовано у Волочиське мале підприємство теплових мереж «Тепловик». З 05.06.2007 року підприємство відповідно до вимог законодавства було перейменовано у Волочиське комунальне підприємство теплових мереж «Тепловик».

ВКПТМ «Тепловик» є природним монополістом в галузі теплопостачання міста Волочиськ. Основним продуктом (товаром) підприємства є теплова енергія. Ринок цієї продукції є стабільним на протязі багатьох років. Вироблене тепло повністю реалізується місцевим споживачам.

Волочиське комунальне підприємство теплових мереж «Тепловик» забезпечує теплом та гарячою водою багатоповерхові будинки, бюджетні та госпрозрахункові установи на території міста Волочиськ загальною площею 211,2 тис.м2. Тривалість опалювального сезону згідно норм 182 дні, зазвичай з 15 жовтня по 15 квітня, решта часу вироблена теплова енергія використовується тільки на гаряче водопостачання.

 

Організаційна форма та управління підприємством

ВКПТМ «Тепловик» зареєстровано  05.06.2007 року.

Статут підприємства було затверджено 05.06.2007 року реєстр.№16541050002000458. Нова редакція Статуту затверджена 28.12.2011 року реєстр.№ 16541050012000458

Майно підприємства є комунальною власністю територіальної громади міста та передається підприємству на правах господарського. Правонаступництво на момент створення не передбачається.

Юридична адреса: 31200, Хмельницька обл., м. Волочиськ, вул. Пушкіна, 7А.

Код за загальним класифікатором підприємств та організацій (ЄДРПОУ) – 14151820. Форма власності – комунальна. Організаційно – правова форма за КОПФГ – 150 «комунальне підприємство».

Види діяльності за КВЕД-2010:

35.30. Постачання пари, води та кондиційованого повітря

42,99. Будівництво інших споруд, н.в.і.у.

43.22. Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.

43.29. Інші будівельно-монтажні роботи.

Міська громада здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо через керівника підприємства, який підзвітний міській раді, виконавчому комітету та підпорядкований міському голові.

Підприємство очолює директор, який призначається на посаду міським головою з укладанням контракту.

ВКПТМ «Тепловик» створене з метою виробництва і реалізації теплової та електричної енергії, інших видів діяльності, які не суперечать чинному законодавству.

Предметом діяльності підприємства є:

-                 виробництво, транспортування, постачання теплової енергії для потреб населення, об’єктів бюджетної сфери та інших господарських об’єктів, що підключені до теплових мереж підприємства та мають з ним відповідні договори;

-                 впровадження передових вітчизняних та зарубіжних технологій, обладнання, систем, приладів та матеріалів у відповідності до державних та регіональних програм енергозбереження, планів та проектів;

-                 будівництво та реконструкція, наладка, ремонт та експлуатація котелень, зовнішніх і внутрішніх газопроводів, газового обладнання, трубопроводів, електрообладнання, контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, теплових мереж;

-                 виконання будівельно-монтажних робіт;

-                 впровадження способів і засобів комерційного та технологічного обліку електричної і теплової енергії, води, інших енергоресурсів, їх монтаж, налагодження, обслуговування та метрологічне забезпечення;

-                 виконання пусконалагоджувальних робіт, хімічних і механічних очищень обладнання та устаткування, такого як: котельного, теплопостачального, тепловикористовуючого, паливного, електричного, електромеханічного, електрохімічного, систем гарячого водопостачання;

-                 впровадження нових систем автоматизації управління енергетичним устаткуванням, технологічними процесами та режимами;

-                 здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт;

-                 впровадження та розвиток енергозберігаючих та енергоакумулюючих технологій, техніки, надійних технічних засобів контролю споживання енергоносіїв.

Підприємство користується майном без права його відчуження, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та Статуту підприємства.

При прийняті на баланс підприємство майна комунальної власності територіальної громади міста та його поліпшення, їхня вартість відноситься на поповнення Статутного капіталу підприємства за рішенням Волочиської міської ради.

Амортизаційні врахування підприємство залишає в своєму розпорядженні для покриття витрат на підтримку в робочому стані основних засобів, та їх поліпшення.

Тарифи на теплову енергію розраховуються відповідно до Постанови НКРЕ від 17.02.2011р. № 242 «Про затвердження Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання» та затверджуються ними.

Оцінка технічного стану систем централізованого теплопостачання

Джерела теплової енергії (котельні)

На сьогоднішній день на балансі ВКПТМ “Тепловик” знаходиться 7 котелень. З них, 5 котелень потужністю до 3 Гкал/год, 2 котельні потужністю від 3 до 20 Гкал/год. Встановлена  потужність об’єктів теплопостачання підприємства становить: Qкотлів = 40,83 Гкал/год.

Всі котельні підприємства працюють на природному газі. Система теплопостачання міста централізована, система ГВП закритого типу.

Температурний графік котельних – 95/700С

Інформація про котельне обладнання: марка, рік встановлення, кількість, потужність та ККД наведені в таблиці.

Адреса котельні Тип котлів К-сть Рік встановлення Потужність Гкал/год ККД
1 Пушкіна 7а ТВГ-8 1 1984 16,78 86
КВГ-6,5 1 1997 88
ELLPREX-2650 1 2010 91
2 Шевченка 36б КВГ-6,5 3 1997 19,5 88
3 Пушкіна 31/1 Рівнетерм – 96 4 2005 0,33 90
4 Заводська 12г Колві – 300 2 2007 0,6 90
5 Ур.танкістів 1б Колві – 300 2 2006 0,6 90
6 Незалежності 68/1 ELLPREX-870 2 2009 1.94 93
ELLPREX-510 1 2009 93
7 Незалежності 40/1 АТОН 2 2009 1,08 93
Всього по підприємству 19 40,83

 

Кількість котлів, що знаходяться на котельнях в експлуатації ВКПТМ “Тепловик” 19 шт., з них  1 шт. експлуатуються понад 20 років, що становить 5,3%, 4 шт. – 18 років, що становить 21,1%, а також 14 котлів з терміном експлуатації менше 10 років, що складає 73,6%.

Автоматика безпеки наявна на всіх котельнях. Також на всіх котельнях встановлені засоби обліку відпущеної теплової енергії.

Найбільші котельні ВКПТМ “Тепловик” проектувались і, відповідно, будувались більше 30 років назад. Тому в зв’язку зі зменшенням підключеного навантаження, що пов’язане з відключенням споживачів, насосна група завантажена не повністю.

Системи транспортування та постачання теплової енергії

ВКПТМ “Тепловик” експлуатує 19,0 км.п. теплових мереж в двотрубному вимірі Більшість теплових мереж експлуатуються понад 15 років, а саме 15,8 км, з терміном експлуатації від 5 до 15 років майже 2,2 км, менше 5 років – 1,8 км. Загалом ветхих та аварійних теплових мереж – 2,1 км.

Теплові мережі міста мають типову структуру. Магістральні та розподільчі мережі (до ЦТП) – це двотрубні теплопроводи діаметром від 150 до 270 мм, розподільчі мережі від ЦТП в основній своїй більшості – це чотиритрубні теплопроводи діаметром від 50 до 200мм, а відгалуження до систем опалення окремих будинків, централізована система гарячого водопостачання – це двотрубні теплові мережі діаметром від 50 до 100 мм. Теплові мережі міста – підземної прокладки. Термін експлуатації більшості теплових мереж перевищує 15 – 20 років. Значна частина теплових мереж перебуває у зношеному стані.

Теплова ізоляція більшості теплових мереж виконана із мінераловати. За час експлуатації ізоляція за рахунок пошкоджень в інженерних мережах міста (теплові мережі, мережі ГВП), а також за рахунок природних умов неодноразово затоплювалась і зволожувалась. У таких умовах теплова ізоляція втратила свої теплоізолюючі якості. Експлуатація теплових мереж за таких умов призводить до інтенсивної корозії металу, порушення герметичності теплопроводів і, як наслідок, до  втрат мережної води. Наслідком такого режиму експлуатації теплових мереж є достатньо високий рівень реальних втрат теплової енергії через ізоляцію теплопроводів  з витоками, особливо в системі постачання гарячої води.

Кожен рік підприємство проводить роботу по заміні теплових мереж із застосуванням сталевих попередньоізольованих та РЕ-RT труб. Рівень заміни по підприємству на попередньоізольовані труби становить близько 14,9%. По закінченню опалювального сезону та перед початком ремонтного періоду проводяться гідравлічні та теплові випробування, а також гідравлічна наладка теплових мереж.

Найбільша проблема при експлуатації теплових мереж це аварійний стан та зношеність трубопроводів, а також підтоплення каналізаційними та стічними водами.

Системи постачання теплової енергії

ВКПТМ «Тепловик» забезпечує теплопостачання 90 житлових будинків. З них лічильниками теплоенергії обладнано 63 (встановлено 66 лічильників).

Загальна оснащеність площ житлового фонду лічильниками теплоенергії складає 76,4% від загальної опалювальної площі. Загальна оснащеність споживачів лічильниками гарячої води складає 80,4%.

Основні типи лічильників, шо використовуються при обліку теплоенергії – SYPERCAL, METRONIC, PICOCAL, PolluTherm, Multical, PolluСом, Суперком.

Абонентський відділ підприємства в складі 4 осіб обслуговують 4132 абоненти, яким надаються послуги з централізованого опалення  та 1299 абонентів , яким надаються послуги гарячого водопостачання.

Системи гарячого водопостачання

У системі централізованого теплопостачання міста застосовується схема підключення споживачів через центральні теплові пункти (ЦТП), з яких тепло для опалювання приміщень і гаряча вода для побутових потреб поставляється окремо через розподільну чотирьохтрубну мережу для групи будівель.

На балансі ВКПТМ «Тепловик» знаходяться 7 ЦТП:

Адреса Рік побудови Стан обладнання
1 Музейна 40б 2003 Задовільний
2 Незалежності 37б 1975

Потребує реконструкціє, є в наявності проект реконструкції

3 Незалежності  47/1 2007 Задовільний
4 Незалежності 94/1 1975 Потребує реконструкції
5 Уральских танкістів 22в 2007 Задовільний
6 Соборна 1/1 1975 Потребує реконструкції
7 Незалежності 40/1 2007 Задовільний

 

 

 

 

Розділ 2. ВИСНОВКИ

2.1 Загальна оцінка існуючого стану системи теплопостачання

Основною діяльністю підприємства ВКПТМ «Тепловик» є виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, гаряче водопостачання.

Іншими сферами підприємства є:

-        будівельно-монтажні роботи;

-        налагоджувальні роботи;

Централізованим опаленням та ГВП забезпечено біля 70% населення міста, з яких 100% ринку займає ВКПТМ «Тепловик». Але враховуючи вартість природного газу для квартир з індивідуальним опаленням, яка є нижчою за вартість для підприємств теплоенергетики, нове будівництво житлових будинків виконується з по квартирним індивідуальним опаленням.

2.2 Висновок щодо необхідності впровадження інвестиційної

програми

ВКПТМ “Тепловик” використовуються котельні, що працюють на природному газу, деякі з яких, внаслідок морального та фізичного старіння, мають відносно низький коефіцієнт корисної дії, що призводить до дуже високої собівартості теплової енергії. До складу основних причин значного зниження економічності котельного обладнання відносяться:

  • незадовільний стан теплової ізоляції устаткування й трубопроводів;
  • робота котлоагрегатів при не оптимальних режимах;
  • невідповідність встановленої потужності фактичним потребам;

Централізоване теплопостачання здійснюється через трубопроводи з недостатньою теплоізоляцією. Втрати у теплорозподільчих мережах сягають до 15 %. Довжина теплових мереж, терміном експлуатації понад 15 років складає близько 80%.

Застаріла і неефективна система теплопостачання та центрального опалення м. Волочиськ потребує радикальної реконструкції. Більшість основних фондів та обладнання ВКПТМ “Тепловик” датуються 1975 – ­1990 роками, і вони вже давно вичерпали свій нормативний ресурс.

У обсязі заходів по проблемах енергозбереження в теплопостачанні, на сучасному етапі потребують реалізації такі питання:

-  оптимізація системи теплозабезпечення міста;

-  заміна котлів з низьким ККД на більш сучасні котли з ККД не менш 92%;

-  заміна та реконструкція теплових мереж із застосуванням труб з попередньою термоізоляцією;

-  влаштування модульних котелень для локальних систем теплопостачання об’єктів, впровадження сучасного теплотехнічного обладнання;

- впровадження     засобів     обліку   та   регулювання     споживання теплової енергії у житловому фонді;

- модернізація   ЦТП  та   переоснащення   систем теплопостачання.

В обсязі невідкладних заходів в сфері теплопостачання на підприємстві необхідно розглянути таке:

-    проведення капітального ремонту теплових мереж ветхого та аварійного стану;

-  здійснення реконструкції котелень через заміну котельних установок з терміном експлуатації більше 20 років і ККД меншим за 90%, для оптимізації роботи котельні в режимі недовантаження, модернізація і режимна наладка котлів;

-  диспетчеризація та автоматизація системи теплопостачання котелень.

-  впровадження сучасних  ефективних  приладів  обліку  теплової енергії  на  опалення  та  на  гарячу  воду в житлових  будинках;

2.3 Фінансове забезпечення інвестиційної програми та тарифи на теплопостачання

Інвестиційна програма на 2016 р. розрахована на загальну суму 598,81 тис. грн.

Дана програма передбачає виконання інвестиційних проектів у 2016 рр. за рахунок амортизаційних відрахувань на 372,48 тис. грн., а за рахунок прибутку – 226,33 тис. грн..

Плановий прибуток у одноставкових тарифах становить 226,33 тис.грн. У погоджених тарифах для категорії споживачів «населення» прибуток передбачено в розмірі 2,78 %.

Постановою Нацкомпослуг від 29.10.2015 № 2690 встановлено тарифи на теплову енергію для бюджетних установ та інших споживачів, якою плановий прибуток не передбачено.

Тариф для категорії споживачів «населення» встановлено Постановою Нацкомпослуг № 1171 від 31.03.2015 року.

На даний час тарифи по підприємству складають:

-        «бюджетні установи» – 1678,99 грн/Гкал (з ПДВ);

-        «інші споживачі» – 1678,99 грн/Гкал (з ПДВ);

-   «населення» – 723,21 грн/Гкал. (з ПДВ)

На даний час на підприємстві діють одноставкові тарифи.

Інвестиційна програма на 2016 рік передбачає:

1)    Реконструкцію інженерних вводів багатоквартирних будинків комерційними засобами обліку теплової енергії (25 шт.)  в м. Волочиськ.

2)    Реконструкція тепломережі по вул.. Пушкіна до житлового буд. по вул.. Пушкіна, 14.

Дані впровадження дозволять скоротити витрати палива (природний газ) на виробництво теплової енергії, зменшити об’єми споживання електроенергії, підвищити надійність та безпеку роботи котлів, покращити стан обліку відпущеної теплової енергії, зменшити втрати теплоенергії в мережах. Загальна сума на впровадження заходів становить 598,81 тис. грн.

 

Розділ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВИТРАТ

3.1 Мета програми

Інвестиційна програма ВКПТМ «Тепловик» розроблена на базі Енерго- та екологоефективна Схема  теплопостачання  міста Волочиськ, яка затверджена  рішенням  Волочиської  міської  ради  від  22.04.2010 року  №180 та Інвестиційної програми ВКПТМ «Тепловик» на 2015 рік з урахуванням аналізу роботи підприємства на протязі останніх опалювальних сезонів. Станом на даний час в технологічному циклі підприємства задіяні 7 джерел теплопостачання, 7 ЦТП та 19,0 км мереж теплопостачання та гарячого водопостачання в двотрубному обчисленні.

Інвестиційна програма розвитку системи теплопостачання, котелень, ЦТП та теплових мереж включає в себе три основні напрямки:

Перший напрямок – реконструкція аварійних та зношених теплових мереж із застосуванням попередньо-ізольованих труб.

Другий напрямок – оснащення комерційними засобами обліку тепла житлового фонду міста до 100%.

 

 

 

3.2 Опис інвестиційної програми

В результаті оцінки технічного стану системи централізованого теплопостачання на підставі аналізу були визначені першочергові заходи технічного характеру за видами діяльності:

 

3.2.1. Транспортування теплової енергії

 

3.2.1.1.  Реконструкція теплової мережі по вул. Пушкіна до житлового будинку Пушкіна, 14

Існуючий  стан об’єкту  впровадження заходу

У 4 кварталі 2015 року за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів було побудовано модульну котельню по вул.. Пушкіна 14а. Замовником та розпорядником коштів виступала Волочиська міська рада. Для найбільш ефективного та енергозберігаючого режиму експлуатації нової котельні та підвищення якості надання послуг споживачам, необхідно провести також реконструкцію теплових мереж, якими будуть підключені будинки до нової котельні.

На схемі, що додається вказано місце розташування новозбудованої котельні та теплових мереж, які підключені до неї.

Перелік тепломереж підключених до новозбудованої котельні:

-        Ду 159 мм – 193 м.п. у двотрубному обчисленні

-        Ду 89 мм – 141 м.п. у двотрубному обчисленні

-        Ду 76 мм – 62 м.п. у двотрубному обчисленні

-        Ду 50 мм – 56 м.п. у двотрубному обчисленні

            Планується повна заміна тепломереж на попередньо-теплоізольовані зі зменшенням діаметру з Ду 159 мм на Ду 108 мм для ефективного постачання теплової енергії споживачам.

            На даний час тепломережа по вул. Пушкіна виконана із сталевих трубопроводів Ду 159 мм довжиною 193 м.п. у двотрубному обчисленні. Теплова ізоляція теплових мереж виконана із мінераловати, спосіб прокладання – підземний канальний. Рік побудови тепломережі -  1986, тобто термін експлуатації її – 30 років З часу будівництва котельні по вул. Пушкіна, 7а (1986 рік) та тепломережі по вул. Пушкіна, що підключена до неї, тепломережа вичерпала свій термін експлуатації, прийшла у ветхий стані і не забезпечує ефективного використання теплоносія, що призводить до надлишкових втрат теплоенергії в мережах. Паспорт теплової мережі та журнал контрольного розкриття теплових мереж додаються.

Опис  заходу

Реконструкцією теплової мережі передбачено заміну ветхих та аварійних трубопроводів ДУ 159 на попередньо-теплоізольовані Ду-108/200 мм довжиною 385 м (2Ду 193 м) по вул. Пушкіна до житлового будинку Пушкіна 14. Реконструкція мереж системи теплопостачання поліпшить надійність та якість надання послуг споживачам, зменшить теплові втрати.

Для реконструкції тепломережі планується застосовувати сталеві труби в ПЕ оболонці.

-        Труба сталева в ПЕ оболонці 108/200 – 385 м.

-        Комплект стиків  108/200 – 32 шт.

Проектно-кошторисна документація на проведення робіт додається (затверджено Наказом по підприємству №136/2 від 31.12.15 р.) . Постачальником трубопроводів та стиків обрано ТзОВ «Перший трубний завод». Загальна кошторисна вартість матеріалів на виконання проекту – 299.477 тис.грн. з ПДВ (249.564 тис.грн. без ПДВ).  Джерелом фінансування заходу передбачено виробничі інвестиції з прибутку та частково амортизаційні відрахування. Рахунки та прайси на трубопроводи додаються.

Очікувані результати

Втрати в тепломережі до реконструкції:

Назва
ділянки

Тепло-
носій

Хар.
прокладки

Трубо-провід

D, Діаметр (м)

L, Довжина (м)

t т.н., 0С

t гр., 0С

t,
час
роботи (год)

qn
ккал/м2 *год*0С

Т1 Вода підз.
2тр. канальна
под.

0,108

246

65,9

5

183*24 = 4392

10

Т2 Вода підз.
2тр. канальна
звор.

0,108

246

41,0

183*24=
4392

10

            Втрати теплоенергії протягом опалювального сезону при пошкодженій ізоляції розраховуються за формулою:

Q = p * D * L * t * (t т.н. – t гр.) * qn (ккал/рік)

Втрати на подавальному трубопроводі з пошкодженою ізоляцією:

Q Т1 = 3,14*0,108*246*(65,9-5,0)*4392*10*10-6 = 223,135 Гкал/рік

Втрати на подавальному трубопроводі з пошкодженою ізоляцією:

Q Т2 = 3,14*0,108*20*(41,0-5,0)*4392*10*10-6 = 131,903 Гкал/рік

Сума втрат тепла на ділянці, всього:

Т1 + Т2 = 223,135 + 131,903 = 355,04 Гкал/рік

            Втрати в тепломережі після реконструкції розраховуємо по питомих витратах тепла, які взяті із сертифікатів на трубопроводи («Рекомендації по проектуванню» Корпорації «Енергоресурс-інвест»:

Назва ділянки

D,Діаметр (м)

L, Довжина (м)

qn Вм/м

Т1

0,108

246

28,16

Т2

0,108

246

14,46

Втрати теплоенергії протягом опалювального сезону в ізольованих трубопроводах:

Qізол.=(246*28,16+246*14,46)*183*24*0,862*10-6=39,69 Гкал/рік

Економія: 355,04 Гкал – 39,69 Гкал = 315,35 Гкал на рік

Середня собівартість Гкал за 2015 рік для населення – 563,112 грн.

Економічний ефект: 315,35 Гкал * 563,112 грн. = 177,58 тис. грн.

Економія газу: 315,35 *0,164 (питома норма витрат, т у.п.) = 51,72 т.у.п./рік

Економічний ефект від зростання капіталізації основних засобів (збільшення амортизаційних відрахувань) становить:

249,56 / 10 років = 24,96 тис. грн. на рік

Загальний економічний ефект:

            177,58 + 24,96 = 202,54 тис. грн. на рік

Термін окупності:

249,56 / 202,54 = 1,2 року = 14,8 місяців

3.2.1.2. Реконструкція інженерних вводів багатоквартирних будинків комерційними засобами обліку теплової енергії в м. Волочиськ, 25 шт.

Існуючий  стан об’єкту  впровадження заходу

ВКПТМ «Тепловик» забезпечує теплопостачання 90 житлових будинків. З них лічильниками теплоенергії обладнано 63. Всього лічильників встановлено 66 шт. Загальна кількість вводів у житлових будинках – 95 шт.

Станом на 01.01.2016 року не оснащено лічильниками 27 будинків (29 лічильників) із них 10 будинків 5-поверхові, решта 1-3 поверхові. 4 будинка не доцільно оснащувати лічильниками, оскільки в них переважна більшість квартир із встановленим індивідуальним опаленням і в подальшому планується їх повне відключення від системи теплопостачання.

Загальна оснащеність площ житлового фонду лічильниками теплоенергії складає 76,4% від загальної опалювальної площі.

Опис  заходу

У 2015 році відповідно до Інвестиційної програми ВКПТМ «Тепловик» на 2015 рік підприємством було встановлено 12 лічильників теплоенергії у житлових будинках.

На 2016 рік заплановано довести оснащеність житлового фонду засобами обліку теплоенергії до 100%.

Прилади  обліку  теплової енергії  планується встановити в  житлових  будинках  за адресами:

№ з/п

Адреса
будинку

Кіль-кість повер-хів

Максимальна розрахункова температура  теплоносія,

°С

Макси-мальний розрахун-ковий  тиск теплоносія,
кгс/см²

Максимальне теплове навантаження, Гкал/год

Кіль-кість вводів

Тип системи опа-лення

Діаметр вводу тепло-мереж

Діаметр лічиль-ника

Вартісь, тис.грн. без ПДВ

у подаю-чому трубо-про-воді

у зворот-ньому трубо-про-воді

вхід-ний

зво-рот-ний

загаль-не

На
опа-лення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Пушкіна, 9

4

90

70

6

5

0,096

0,096

1

Незал.

50

40

20,052

2

Незалеж-
ності, 9

3

90

70

6

5

0,144

0,144

1

Незал.

76

40

20,052

3

Незалеж-
ності, 11

3

90

70

6

5

0,108

0,108

1

Незал.

76

40

20,052

4

Соборна, 2

5

90

70

6

5

0,101

0,101

1

Незал.

89

40

20,052

5

Смотриць-
ого, 21

5

90

70

6

5

0,111

0,111

2

Незал.

89

40

40,104

6

Заводська,
14

3

90

70

6

5

0,056

0,056

1

Незал.

89

32

10,747

7

Заводська,
14а

3

90

70

6

5

0,056

0,056

1

Незал.

89

32

10,748

8

Заводська,
14б

3

90

70

6

5

0,056

0,056

1

Незал.

89

32

10,747

9

Заводська,
16а

3

90

70

6

5

0,073

0,073

1

Незал.

89

32

10,748

10

Ур.
танкістів 2 (к)

5

90

70

6

5

0,051

0,051

1

Незал.

89

40

17,824

11

Пушкіна, 17

5

90

70

6

5

0,078

0,078

1

Незал.

89

32

10,747

12

Пушкіна, 19

5

90

70

6

5

0,027

0,027

1

Незал.

89

32

10,748

13

Пушкіна, 25

5

90

70

6

5

0,07

0,07

1

Незал.

89

32

10,747

14

Пушкіна, 27

5

90

70

6

5

0,078

0,078

1

Незал.

50

32

10,748

15

Незалеж-
ності, 19

3

90

70

6

5

0,081

0,081

1

Незал.

76

32

10,747

16

Незалеж-
ності, 21

3

90

70

6

5

0,108

0,108

1

Незал.

76

32

10,748

17

Незалеж-
ності, 23

3

90

70

6

5

0,081

0,081

1

Незал.

76

32

10,748

18

Незалеж-
ності, 33

2

90

70

6

5

0,087

0,087

1

Незал.

76

32

10,748

19

Незалеж-
ності, 35

3

90

70

6

5

0,085

0,085

1

Незал.

76

32

10,748

20

Незалеж-
ності, 37

2

90

70

6

5

0,081

0,081

1

Незал.

76

32

10,748

21

Слави, 3

3

90

70

6

5

0,038

0,038

1

Незал.

50

32

10,748

22

Музейна, 38

5

90

70

6

5

0,055

0,055

1

Незал.

76

32

10,748

23

Запорізь-
ка, 2

5

90

70

6

5

0,057

0,057

1

Незал.

50

40

17,332

24

Незалеж-
ності 98

5

90

70

6

5

0,138

0,138

1

Незал.

65

50

21,818

Всього:

25

349,249

Вузол   обліку   тепло   споживання   повинен   бути   обладнаний   тепло  лічильником  з ультразвуковим витратоміром на зворотньому трубопроводі. Параметри теплоносія , що контролюються:

а) подавальний трубопровід:

- витрата (об’ємна і масова) V1 і G1;

- температура t1

б) зворотній трубопровід :

- температура t2.

В якості теплолічильника, що встановлюється, вибрано тепловий  лічильник Суперком-01-1-SKS-3.

Типорозміри витратомірних ділянок вибрані виходячи з результатів розрахунку витрат теплоносія при зміні теплових навантажень в різноманітних режимах роботи системи теплопостачання.

Ультразвуковий  багатоканальний  теплолічильник Суперком-01-1-SKS-3

Держреєстр ЗВТ України – У1036-12.Сертифікат затвердження типу № UA-MI/1-510-2006

●     Теплолічильник призначений для вимірювання спожитої теплової енергії в закритих і відкритих системах теплопостачання. Лічильник тепла Суперком-01-1-SKS-3 випускається з використанням в якості комплектуючих багатофункціонального теплообчислювача SKS-3 виробництва компанії UAB Axis Industries (Литовська республіка) та ультразвукових витратомірів ULTRAHEAT Т150/2WR7 виробництва компанії Landis + Gyr GmbH (Німеччина).

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ВИТРАТИ

●      Відсутність рухомих частин і суцільнометалеве виконання витратоміра забезпечують тривалий термін служби

●      Висока точність і широкий діапазон вимірювання витрати

●      Довільне монтажне положення витратоміра

●     Не потребує заспокійливих ділянок до і після витратоміра

Електричне живлення теплолічильника здійснюється від літієвої батареї напругою 3,6V. Теплообчислювач встановлюється безпосередньо в підвальному приміщенні на стіні або витратомірі.

Теплообчислювач, витратоміри і термоперетворювачі опору пломбуються для забезпечення захисту від несанкціонованого доступу до них персоналу.

Пломбування здійснюється представником ВКПТМ «Тепловик», яке здійснює контроль за використанням і оплатою теплової енергії.

Підприємством розглянуто 3 пропозиції від постачальників та прийнято рішення про закупівлю даних лічильників у ТОВ НВП «Техприлад» (Ду 50 мм, комерційний курс євро прийнятий при розрахунках 29,2 грн.)  та ТОВ «Велпромторг» (Ду 32 та 40 мм) .  Обрано для встановлення лічильники із одним витратоміром.

Зведені кошториси за формою №1 на придбання обладнання та встановлення його додаються (затверджено наказом по підприємству №136/2 від 31.12.15 р.).

Загальна кошторисна вартість – 419,135 тис. грн. з ПДВ (349,279 тис. грн. без ПВ).

Очікувані результати

            В результаті виконання даного заходу буде досягнуто 100% обліку теплової енергії, що споживається 24-ма будинками. В результаті, загалом по підприємству, буде забезпечено облік тепла в 86 будинках або 100% від загальної опалювальної площі.

Джерелом фінансування заходу передбачено амортизаційні відрахування.

Економічний ефект від зростання капіталізації основних засобів ( збільшення амортизаційних відрахувань) становить:

349,249 / 4 роки = 87,312 тис. грн. на рік

Розділ 4. Організаційний план та узагальнюючі дані інвестиційної програми.

Організаційний план інвестиційної програми:

  1. Підприємством у 1-3 кв. виконання програми (І кв. 2016 року) планується накопичення коштів на здійснення інвестиційних заходів.
  2. Решта заходів планується виконати у 4 кв. виконання програми (ІV кв. 2016 року), а саме:

-        закупівля та встановлення лічильників теплоенергії на централізоване теплопостачання в кількості 25 шт..

-        реконструкція тепломережі по вул.. Пушкіна до ж/б Пушкіна, 14.

Сумарна вартість таких робіт по всім видам діяльності – 598,81 тис. грн.

Всього витрат по Інвестиційній програмі – 598,81 тис. грн. без ПДВ

Вартість та економічний ефект по проектах:

№ з/п

Назва проекту

Вартість без ПДВ, грн.

Економічний ефект, тис. грн.

Термін окупності, років

1

Реконструкцію інженерних вводів багатоквартирних будинків комерційними засобами обліку теплової енергії в м. Волочиськ 25 шт.

349,249

87,312

4

2

Реконструкція тепломережі по вул.. Пушкіна до ж/б Пушкіна, 14

249,564

202,54

1,2

Всього по програмі

598,813

289,852

Чиста приведена вартість проекту (NVP):

По п. 3.2.1. Транспортування теплової енергії – 20 років (тепломережа) та 5 років (лічильники)

СF – річний економічний ефект від впровадження інвестиційного заходу = 289,852 до 5 років та 202,54 від 5 до 20 років.

Ставка дисконтування – 22,0% (облікова ставка НБУ станом на 01.01.2016 року)

Інвестиційні витрати по програмі – 598,81 тис. грн.

 

(1+0,22)n

PV=CF/(1+0,22)n

Річний екон.ефект СF

1 рік

1,22

237,5836

289,852

2 рік

1,4884

194,7407

289,852

3 рік

1,815848

159,6235

289,852

4 рік

2,215335

130,8389

289,852

5 рік

2,702708

107,245

289,852

6 рік

3,297304

61,42594

202,54

7 рік

4,022711

50,34913

202,54

8 рік

4,907707

41,26978

202,54

9 рік

5,987403

33,82769

202,54

10 рік

7,304631

27,72761

202,54

11 рік

8,91165

22,72755

202,54

12 рік

10,87221

18,62914

202,54

13 рік

13,2641

15,26979

202,54

14 рік

16,1822

12,51622

202,54

15 рік

19,74229

10,2592

202,54

16 рік

24,08559

8,409177

202,54

17 рік

29,38442

6,892768

202,54

18 рік

35,84899

5,64981

202,54

19 рік

43,73577

4,630992

202,54

20 рік

53,35764

3,795895

202,54

1153,412392

4487,36

NVP =

 

= -490,828 + 1153,412 = 662,585 тис.грн.

Внутрішня норма дохідності (IRR) – 20%

Дисконтований період окупності (DPP):

237,584+194,741+159,623+130,839 = 722,787 тис.грн. – більше розміру дисконтованих інвестицій (598,81 тис. грн.), це означає, що відшкодування первісних витрат відбудеться раніше 4 років.

Залишок четвертого року: 1- (722,787 – 598,81)/130,839 = 1- 0,947 = 0,053

DPP = 3 + 0,053 = 3,05 року

Індекс прибутковості: 722,787/490,828 = 1,47

Директор ВКПТМ «Тепловик»  М.І. Білик

 

Додаток 3 до Порядку розроблення, погодження та затвердження   інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

 

(найменування ліцензіата)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

Найменування ліцензіата Волочиське комунальне підприємство теплових мереж «Тепловик»
Рік заснування 1973
Форма власності Комунальна
Місце знаходження Хмельницька обл., м. Волочиськ,вул. Пушкіна, 7а
Код за ЄДРПОУ 14151820
Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада Білик Михайло Іванович, директор
Тел., факс, е-mail Тел. (03845) 3-47-10, факс (03845) 3-58-21
Ліцензія на виробництво теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)(№,  дата видачі, строк дії) серія АЕ № 642537 від 16.04.2015 р.строк дії – 16.04.2015 – 15.04.2020

Ліцензія на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами.(№,  дата видачі, строк дії)серія АЕ № 642532 від 02.04.2015 рстрок дії – 02.04.2015 – 01.04.2020

Ліцензія на постачання теплової енергії(№,  дата видачі, строк дії)серія АЕ № 642531 від 02.04.2015 р.строк дії – 02.04.2015 – 01.04.2020Статутний капітал ліцензіата, тис. грн4 144,0 тис. грн.Балансова вартість активів, тис. грн7 388 тис. грн.Амортизаційні відрахування за останній звітний період (12 міс. 2015 р.), тис. грн422 тис. грн.Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)-

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми
  1. Підвищення  стабільності  і  надійності  роботи  систем  теплопостачання;
  2. Зменшення  обсягів втрат теплової енергії;
  3. Покращення обліку відпущеної теплоенергії  мешканцям міста
Строк реалізації інвестиційної програми 12 місяців
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат Є в наявності робочі проекти
Головні етапи реалізації інвестиційної програми
  1. Придбання матеріалів та проведення реконструкції участку теплових мереж
  2. Придбання та встановлення  приладів обліку  теплової енергії (25 шт.)   в  житлових  будинках  м. Волочиська

 

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн 598,81
власні кошти 598,81
позичкові кошти 0
залучені кошти 0
бюджетні кошти 0
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): 100
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів 41,7
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів 58,3
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій 0
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення 0
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища 0
Інші заходи 0

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість 662,585
Внутрішня норма дохідності 20%
Дисконтований період окупності 3,05 років
Індекс прибутковості 1,47
 Керівник ліцензіата  _

Білик М.І.

                 (підпис)        (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

 

 

Додаток 8

до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

 

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я,________________ Білик Михайло Іванович___________________ , при наданні

(прізвище, ім’я, по батькові)

даних до________________ Національної комісії, що здійснює державне____________

(найменування уповноваженого органу)

________________ регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг________

даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно – телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.

________________________                                              “___ “______________ 20________________________ року

(підпис)                                                                                          (дата)

Директор ВКПТМ «Тепловик»                                             М.І. Білик

(посада посадової особи ліцензіата)                                 (прізвище, ім’я, по батькові)