Волочиське КП ТМ "Тепловик"
     офіційний сайт

07.09.2017

До уваги мешканців міста та представників органів місцевого самоврядування!

У відповідності до вимог Постанови КМУ № 869 та Постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 ВКПТМ «Тепловик» повідомляє про намір коригування тарифів для всіх категорій споживачів.

Зауваження і пропозиції по суті питання, що пропонується до обговорення надсилати електронною поштою на teplovik31200@ukr.net або засобами поштового зв’язку на адресу: м. Волочиськ, вул. Пушкіна, 7а. Зауваження та пропозиції приймаються з 05 вересня 2017 року по 05 жовтня 2017 року.

Для реєстрації пропозицій (зауважень) просимо зазначати прізвище, ім’я та по-батькові особи (для юридичних осіб – повне найменування), що їх подала та її контактні дані для здійснення зворотного зв’язку.

 

Економічне обґрунтування підвищення тарифів на послуги з теплопостачання  по ВКПТМ „Тепловик”  м.Волочиськ.

Згідно ст.20 ЗУ «Про теплопостачання» «тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обгрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії».

Статтею 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що у разі зміни протягом строку дії цін/тарифів обсягу окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, які не залежать від виконавця/виробника, зокрема, збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, виконавці/виробники проводять коригування встановлених цін/тарифів на житлово-комунальні послуги і подають на затвердження до органу, уповноваженого здійснювати встановлення таких цін/тарифів. При цьому перерахунок цін/тарифів може проводитися шляхом коригування лише тих складових структури цін/тарифів, за якими відбулися цінові зміни вбік збільшення або зменшення. Встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво не допускається

.

Відповідно до пункту 4.2 Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води (далі – Процедура), затвердженої постановою НКРЕКП від 31.03.2016 №529, зміна тарифів може проводитись за обставин, що впливають або можуть вплинути на результати діяльності виконавця послуг, а саме зміна протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, пов’язаних із наданням послуг централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, з причин, які не залежать від виконавця послуг, зокрема збільшення або зменшення ставок податків і зборів, розмірів мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси (у разі таких змін може проводитися перерахування тарифів шляхом коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення), якщо це в сукупності призводить до зміни тарифів більше ніж на 2 % від установленого рівня.

 

На даний час на підприємстві діють тарифи на теплову енергію:

 

- для населення, затверджені Постановою НКРЕКП № 1101 від 09.06.2016, введені в дію з 01.07.2016року;

 

: – для бюджетних установ, затверджені Постановою НКРЕП №2439 від 29.12.2016року, введені в дію з 13.01.2017року;

 

- для інших споживачів, затверджені Постановою НКРЕП №151 від 01.02.2017р., введені в дію з 24.02.2017року.

Тарифи на теплову енергію яка виробляється, транспортується та постачається для потреб населення,бюджетних організацій та інших споживачів сформовані на основі витрат 2007 року з врахування прогнозованого рівня росту цін на матеріали та змін рівня заробітної плати у 2008 році і в подальшому коригувалися у2014, 2015  та 2016 роках тільки в частині газової складової, заробітної плати  з відрахуваннями на соціальні заходи (у 2014 році).

 

На сьогодні діючі тарифи на теплову енергію, послуги з гарячого водопостачання не відшкодовують фактичні витрати, які необхідні для забезпечення стабільної роботи підприємства.

 

        Відповідно до вищенаведеного, у зв’язку зі зміною цін на природний газ (застосуванням до ціни на постачання природного газу виробникам теплової енергії для потреб бюджетних установ та інших споживачів коефіцієнту 1,6), збільшенням цін на водопостачання та водовідведення для технологічних потреб (в тарифі закладені тарифи ще 2008 року), збільшенням мінімальних гарантій з оплати праці, матеріалів на ремонт, амортизації ВКПТМ «Тепловик» визначено тарифи на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води шляхом розрахунку всіх складових тарифів для потреб всіх категорій споживачів, а саме:

  І. Теплова енергія, її виробництво, транспортування, постачання.

  1. Паливо (газ природний) для бюджетних та інших споживачів:

Постановою КМУ від 22.03.2017р. №187 затверджено «Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», п.13 якого визначено, що з 1 квітня 2017 року НАК «Нафтогаз України» здійснює продаж/постачання природного газу для виробників теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії з метою надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню за ціною, що становить 4942,00 грн. за 1000 куб.метрів (без урахування ПДВ, тарифів на транспортування та розподіл природного газ), а для всіх інших споживачів (бюджетних та інших) – до ціни застосовується коефіцієнт 1,6, тобто ціна становить 4942,00*1,6=7907,20 грн. за 1000 куб.метрів. Ціна за транспортування (595,20 грн./1000м3 без ПДВ) і розподіл (137,50 грн./1000м3 без ПДВ) газу залишається без змін. Відповідно до вищенаведеного проведено розрахунок витрат на паливо (газ) по ціні 8639,90грн./1000 м3 для виробництва теплової енергії для бюджетних та інших споживачів взамін врахованого в діючих тарифах 5651,28 грн./1000м3 без ПДВ для бюджетних установ та 6835,77 грн./1000 м3 для інших споживачів.

2. Інші прямі витрати (матеріали на ремонт).

В тарифах враховані ціни на матеріали ще 2008 року та в межах 10% від сукупної вартості основних засобів за податковим обліком. За весь цей час значно зросла вартість матеріалів та відмінено обмеження в податковому обліку, тому вартість матеріалів на ремонт при коригуванні тарифів врахована виходячи із середньорічної іх вартості за період 2014-12017 рр.

3. Амортизація.

У діючому тарифі амортизація визначена на базі вимог Податкового законодавства      та переліку основних засобів станом на 01.01.2008 року.На протязі 2008 – 2016 років підприємством проведено ряд заходів з реконструкції теплових мереж, котелень та заміни частково зношеного обладнання підприємства, введено нове обладнання та введено в експлуатацію нову котельню вул. Пушкіна,14 ,що призвело до збільшення балансової вартості основних засобів, а отже і вартості амортизації. У зв»язку з прийняттям у 2011 році Податкового кодексу змінилися методи та норми  амортизації  При коригуванні тарифів враховано балансова вартість основних засобів станом на 01.09.2017 року та вимоги ПКУ.

4. Вода для технологічних потреб та водовідведення.

У діючих тарифах враховано тариф на водопостачання – 2,842грн/куб.м. і водовідведення – 1,658 грн/куб.м.,У 2017 році  тарифи на  водопостачання становлять – 8,85 грн/куб.м, водовідведення -7,358 грн/куб.м, тобто вартість води зростає у 3,6 рази і вартість  (з урахування зменшення об»ємів споживання  ) водопостачання та водовідведення зростає у 2,1 раза, що і враховано при розрахунку тарифів на  теплову енергію для всіх категорій споживачів.

 

    4. Оплата праці і відрахування на соціальні заходи.

 

          В діючих тарифах фонд оплати праці розрахований від  мінімальної заробітної плати – 884 грн, при плановому рівні середньомісячної заробітної плати 2559,56 грн. (для населення) та 985 грн. при плановому рівні середньомісячної заробітної плати -2619,68 грн.- для бюджетних організацій та інших споживачів

З 01.01.2017 року набув чинності Закон України від 6 грудня 2016 року № 1774-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким внесено суттєві зміни до законодавства з праці, насамперед до Закону України «Про оплату праці», згідно яких мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Законом України від 21 грудня 2016 року № 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017рік»встановлено: прожитковий мінімум для працездатних осіб в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2017 року – 1600 гривень, з 1 травня – 1684 гривні, з 1 грудня – 1762 гривні; мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 3200 гривень; у погодинному розмірі – 19,34 гривні. Окремо слід зазначити, що низький рівень заробітної плати призвів до відтоку в першу чергу кваліфікованих робітничих кадрів. Без підвищення рівня заробітної плати підприємство втратить працівників працездатного віку повністю.

 

ІІ. Послуги з централізованого опалення для населення та постачання гарячої води всім категоріям споживачів.

 

         В діючих на даний час тарифах на послугу з централізованого опалення та постачання гарячої води для населення, затверджених Постановою НКРЕКП № 1101 від 09.06.2016р 01.07.2016р., врахована вартість теплової енергії по тарифах, діючих з 01.07.2016р. Оскільки тарифи на теплову енергію розраховуються через зміну ціни газу, води для технологічних потреб, оплати праці, вартості матеріалів на ремонт, амортизації проведено розрахунок тарифу на послугу з централізованого опалення   для  населення.

 

За результатами проведених розрахунків тарифи з подаються на розгляд змінюються наступним чином:

 

- для населення зростання тарифу становить – 10,8%    (1548,24 грн./Гкал, діючий 1396,56 грн\Гкал   з ПДВ));

- для Бюджетних організацій   -  53%    (2110,70грн/Гкал, діючий- 1379,69 грн./Гкал з ПДВ):

 - для інших споживачів             - 16,4 % (2110,74 грн/Гкал, діючий 1813,31 грн/Гкал з ПДВ)

ДОДАТКИ

d_7

d_8

d_9

d_10